Cançons i sensacions

Grup Vocal Mezzos

Dissabte, 25 d'abril de 2020
Cervera - Paranimf de la Universitat | Hora a determinar

L'espill encantat

Orquestra de professors del Conservatori de Cervera

Dissabte, 24 de maig de 2020

Cervera - Gran Teatre de la Passió | Hora a determinar